• Grafika zdjęcie główne góra strony

Zawiadomienie osób posiadających status pokrzywdzonych w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, I Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej pod sygn. RP I Ds. 12.2016 o wydanym postanowieniu

Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zawiadamia osoby posiadające status pokrzywdzonych w sprawie o sygn. RP I Ds. 12.2016, mającej za swój przedmiot działalność osób zarządzających Spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Gant Development oraz Grupy Kapitałowej Budopol, iż w dniu 07 sierpnia 2020 roku, na  zasadzie  art. 291 § 4 k.p.k. i art. 293 § 1 k.p.k., wydane zostało postanowienie o uchyleniu postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej delegowanego do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r. o zabezpieczeniu majątkowym dokonanym na mieniu podejrzanego Henryka A. pełniącego w okresie od 14 grudnia 2005 roku do dnia 04 lutego 2010 roku funkcję członka zarządu Gant Sp. z o.o. oraz w okresie od 09 marca 2009 roku do dnia 18 lutego 2013 roku członka zarządu Kantor Sp. z o.o., wobec jego śmierci.

Jednocześnie w związku z przysługującym stronom prawem zaskarżenia postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego (art. 293 § 3 k.p.k.) i obowiązkiem jego doręczenia (art.100 § 4 k.p.k.) informuje się, że zgodnie z przepisem art. 131 § 3 k.p.k. postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego zostanie doręczone temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, zwróci się o to do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.