• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zatrzymany wrocławski radca prawny usłyszał zarzuty

W dniu 9 stycznia 2020r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego warszawskiej delegatury, na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu  dokonali zatrzymania wrocławskiego prawnika.

Zatrzymany został przewieziony do siedziby wrocławskiej jednostki regionalnej prokuratury, gdzie prokurator przedstawił mu zarzuty.

Wymienionemu zarzucono, że  działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy - Pragi Południe w Warszawie, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nie mniejszej niż 870 000,00 zł, należącym do Skarbu Państwa i innego podmiotu poprzez podrobienie dokumentów oraz sporządzenie a następnie potwierdzenie za zgodność kopii nieistniejących dokumentów, którymi posłużył się w postępowaniach sądowych, zmierzając w ten sposób do uzyskania środków z depozytów sądowych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na skutecznie działania sądów i pokrzywdzonego.

Nadto podejrzany usłyszał zarzuty doprowadzenia wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami,  Sądu Rejonowego w Olsztynie i Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 150 000,00zł. należącym do spółek kapitałowych, poprzez sporządzenie a następnie potwierdzenie za zgodność kopii nieistniejących umów i posłużenie się tymi dokumentami, co skutkowało wydaniem przez sądy stosownych orzeczeń, a na ich podstawie wypłatą kwot z depozytów sądowych na rachunek prowadzonej przez niego kancelarii prawnej.

Łącznie przedstawiono podejrzanemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.