• Grafika zdjęcie główne góra strony

Zatrzymano podejrzanego o wystawianie fikcyjnych faktur VAT wraz z gotówką w kwocie przekraczającej milion złotych. Skierowano wniosek o areszt.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo o sygn. RP II Ds. 12.2017 dotyczące procederu dystrybuowania  i  nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT, oferowanych w ogłoszenia tych typu „dam koszty”.

Do tej pory w toku tego postępowania zarzuty przedstawiono 82 podejrzanym (komunikat z dnia 14 września 2020r.).

W wyniku podjętych czynności procesowych i operacyjnych w dniu 29 wrzenia 2020r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wystawianie fikcyjnych faktur VAT. W pojeździe użytkowanym przez wymienionego ujawniono kilkanaście telefonów komórkowych, komputerów i nośników danych oraz drukarkę, a także torbę z zawartością pieniędzy w  złotówkach i euro o łącznej wartości 1.226.608,00 złotych.

Zatrzymany poruszał się po terenie całej Polski tymczasowo użytkowanymi pojazdami, spotykając się z osobami, które chciały nabyć od niego fikcyjne faktury VAT. Od kupujących pobierał „prowizję” płatną w gotówce, w wysokości stanowiącej połowę wartości VAT wskazanej na fakturach. W okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 września 2019r. podrobił i przekazał nie mniej niż 1682 puste faktury, opiewające łącznie na kwotę 34.554.488,64 zł brutto. Zaksięgowanie tych faktur po stronie zakupów przez ich odbiorców skutkowało uszczupleniem VAT w kwocie nie mniejszej niż 6.458.159,00 zł, a podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 5.057.339,00 zł, a nadto nienależnymi zwrotami należności podatkowych w kwocie nie mniejszej niż 80.259,00 zł.

W dniu 30 września 2020r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymanemu przedstawiono zarzuty popełnienia m.in. przestępstwa z art. 277a §1 k.k.

Z uwagi na zachodzącą obawę matactwa i ukrycia się, a także grożącą wymienionemu surową karę, prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 5.