• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zatrzymania kolejnych osób w sprawie dotyczącej Gant Development S.A.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, w dniu 19 lutego 2019r. w śledztwie o sygn. RP I Ds.12.2016 zatrzymane zostały dalsze trzy osoby.  Zatrzymani to: członek zarządu Gant Development S.A. Henryk A., prezes zarządu niektórych spółek powiązanych kapitałowo i osobowo z Gant Development S.A. - Paweł Sz. oraz główny księgowy w niektórych spółkach  kapitałowo i osobowo  powiązanych  z Gant Development i były członek zarządu Gant Development S.A. - Leopold D.

Prokuratura przedstawiła im zarzuty m. in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wyrządzenia Gant Development S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach tj. w kwocie odpowiednio 18.280.395,00 zł, 29.005.935,00 zł, 37.464.244,00 zł oraz wyrządzenia   spółce powiązanej kapitałowo i osobowo, tj. Kantor sp. z o.o. Gant s.k.a. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach tj. w kwocie odpowiednio 108.418.383,53 zł, 108 478 886,43 zł, 108 478 886,43 zł.

 W stosunku do dwóch podejrzanych tj. Leopolda D. i Henryka A. prokurator uznał, że dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego wystarczające będzie zastosowanie środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Wobec Leopolda D. zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 150 000,00zł zaś wobec Henryka A. poręczenie w kwocie 70 000,00 zł oraz w postaci hipoteki  o wartości 400 000,00 zł. Nadto obaj podejrzani objęci zostali dozorem policji oraz otrzymali zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Wobec trzeciego z podejrzanych - Pawła Sz., w dniu 20 lutego 2019r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście wniosek o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury i orzekł o zastosowaniu wobec Pawła Sz. wnioskowanego środka - tj. tymczasowego aresztu na okres trzech  miesięcy.

W uzasadnieniu Sąd wskazał na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego Pawła Sz. zarzucanych mu przestępstw oraz w całości podzielił stanowisko Prokuratora wyrażone we wniosku, w zakresie spełnienia szczególnych przesłanek zastosowania tymczasowego aresztowania, przyjmując obawę matactwa, ukrycia się lub ucieczki podejrzanego, w tym także w kontekście grożącej mu surowej kary.