• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zarzuty dla osób doprowadzających towarzystwa ubezpieczeniowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w lutym 2019r., w toku śledztwa o sygn. RP I Ds. 43.2016 dotyczącego działającej w okresie od 2007r. do 2016r. zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu towarzystw ubezpieczeniowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez „ustawianie” kolizji  innych zdarzeń stanowiących podstawę wypłaty nienależnych odszkodowań. przedstawiła zarzuty Arkadiuszowi P, Marcie P. i Elżbiecie S.

Zakres postępowania obejmuje także doprowadzenie banków do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w związku z uzyskaniem kredytów na refinansowanie zakupu pojazdów wykorzystanych do wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych, a które w momencie udzielania kredytów nie nadawały się do ruchu, a nawet nie istniały. Ich rzeczywista wartość w momencie zawierania umów na refinansowanie nabycia pojazdów, nie odpowiadała wartości wskazanej w dokumentach kredytowych.    

Arkadiuszowi P, Marcie P. i Elżbiecie S. przedstawiono zarzuty o czyny z art. 286 §1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 271 §1 k.k.  i art. 272 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k.

Wymienieni uczestniczyli w czynnościach związanych z postępowaniami kredytowymi, w toku których wytwarzano nierzetelne dokumenty umożliwiające głównym sprawcom uzyskanie środków na sfinansowanie zakupu pojazdów wykorzystanych następnie do wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. Spłaty zobowiązań kredytowych następowały ze środków uzyskanych w sposób nielegalny od towarzystw ubezpieczeniowych. 

Podejrzani działali jako reprezentanci banku oraz towarzystw ubezpieczeniowych w ramach stałej współpracy.

Szacowana szkoda ze wszystkich zdarzeń objętych zarzutami tych osób wynosi ok. 150.000zł

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym tj. poręcznie majątkowe ( 30 000,00zł wobec Arkadiusza P., 20 000,00zł wobec Marty P. i 10 000,00zł wobec Elżbiety S.) oraz dozór policji i zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi w sprawie.

Nadto tytułem środka zapobiegawczego Arkadiuszowi P i Marcie P. nakazano powstrzymywanie się od podejmowania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego.

W śledztwie dotychczas zarzuty usłyszało już ponad 40 osobom, z czego wobec części z nich skierowano już akty oskarżenia.