• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo o sygn. akt RP II Ds. 9.2018.S, m.in. dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych polegających m.in. na fikcyjnym wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami w postaci m.in. folii stretch JUMBO.W toku śledztwa ustalono, iż podmioty gospodarcze wykorzystywane w celach wyłudzenia podatku VAT, w tym przede wszystkim ICG Sp. z o.o., Invest Consult Group Sp. z o.o. i AS-NF GmbH dopuszczały się wyłudzenia podatku VAT w związku z rzekomym reeksportem towaru w postaci folii stretch JUMBO.  W rzeczywistości, wbrew sporządzonym w tym zakresie poświadczającym nieprawdę dokumentom, do sprzedaży towaru w deklarowanych ilościach nie dochodziło.

Faktycznie następował obrót folią stretch JUMBO, lecz zlecano firmom transportowym „wożenie w kółko” tych samych partii towaru pomiędzy poszczególnymi elementami karuzeli.

Celem nadania cech legalności obrotowi, stworzono łańcuszek podmiotów, z czego zasadniczą (w kontekście uszczuplenia podatkowego) rolę odgrywały firmy słupy, będące pierwszymi nabywcami towaru na terenie Polski. Pierwsza polska firma – nabywca towaru z zagranicy – powiększała wartość towaru o podatek VAT 23 %, który następnie nie był odprowadzany do Skarbu Państwa. Firmy te w swoim krótkim okresie działania deklarowały kilkunastomilionowe wewnątrzwspólnotowe nabycia towaru, nie odprowadzając z tego tytułu należnego podatku VAT. Wykorzystywano przy tym mechanizm tzw. „znikającego podatnika”.

W niniejszej sprawie zidentyfikowano dwa równoległe łańcuszki stworzone z podmiotów gospodarczych, przez które „przepływały” faktury dokumentujące sprzedaży folii stretch JUMBO oraz których rachunki bankowe były wykorzystywane do przekazywania środków finansowych.

W dniu 30 czerwca 2020r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dokonali zatrzymania 2 osób.

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, związanych z rzekomym wewnątrzwspólnotowym obrotem folią stretch JUMBO, wystawiania nierzetelnych faktur VAT dotyczących sprzedaży folii stretch JUMBO w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy z Niemiec, podczas gdy w rzeczywistości transakcje stwierdzone powyższymi fakturami nie stanowiły o rzeczywistym przebiegu transakcji oraz zarzuty doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie co najmniej 889.161,00 zł.

Wobec jednej z osób objętych zarzutami prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który Sąd zastosował warunkowo na okres 30 dni.  W odniesieniu do drugiego podejrzanego prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym.