• Grafika zdjęcie główne góra strony

Zarzuty dla członków grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Sąd zastosował areszt.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo o sygn. RP II Ds. 13.2018 dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej prowadzonej na terenie Polski, Czech, Węgier i innych krajów UE, obejmującej okres od 2011 roku do 2015 roku, związanej z obrotem katodami miedzianymi (w latach 2011-2013), a następnie cynkiem, niklem i ołowiem (w latach 2014-2015) za pośrednictwem szeregu podmiotów zarejestrowanych na terenie Polski, Czech, Słowacji, Belgii, Rumunii, Holandii i Luksemburga, a w szczególności spółek KERIM sp. z o.o., KERIM INVESTMENT S.A. Sp. K., KERIM S.A. EKO Sp. K., polegającej na sporządzaniu, posługiwaniu się i ewidencjonowaniu poświadczających nieprawdę dokumentów sprzedaży w postaci faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania, co doprowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa  z tytułu podatku od towarów i usług wielkiej wartości nie mniejszej niż 209.333.971,79 zł oraz działalności polegającej na udaremnieniu przez członków w/w grupy stwierdzenia przestępczego pochodzenia i miejsca umieszczenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i mieniu oraz przestępstw skarbowych tj. o czyn z art. 258 § 1 kk i inne.

W wyniku podjętych czynności procesowych i operacyjnych w dniach 6 - 7 października 2020r., na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 6 osób, którym po doprowadzeniu przedstawiono zarzuty m.in. działalności w ramach Zorganizowanej grupy przestępczej oraz prania pieniędzy tj. czynów z art. 258 § 1 kk i art. 299 § 1 kk.

Wobec wymienionych podejrzanych z uwagi na zachodzącą obawę matactwa i ukrycia się, a także grożącą surową karę, prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia wniosek o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który został uwzględniony w stosunku do 4 podejrzanych.

W wyniku popełnienia przez wymienione osoby przestępstw i przestępstw skarbowych doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę ponad 209 milionów zł.

W toku podjętych czynności zabezpieczono mienie znacznej wartości, w tym nieruchomość z zabudową parkowo - pałacową wartości nie mniej niż 40 mln zł.   

Czynności były prowadzone przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Łącznie w czynnościach procesowych i operacyjnych brało udział około 50 funkcjonariuszy wskazywanych jednostek. 

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat.