• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zarzuty dla byłego współpracownika Kornela Morawieckiego

27 listopada 2018r. w śledztwie prowadzonym w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu dotyczącym wyłudzenia pieniędzy na szkodę Fundacji SOS dla Życia z siedzibą w Rzeszowie  zarzuty usłyszał  Marek P.

Prokurator zarzucił mu, że w okresie od grudnia 2012r. do 5 stycznia 2013r. we Wrocławiu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził Tomasza Jegierskiego, Prezesa Fundacji SOS dla Życia, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem fundacji w kwocie 96.000 zł.

Marek P. jest byłym współpracownikiem Kornela Morawieckiego w Stowarzyszeniu „Solidarność Walcząca”.

Jak wynika z ustaleń postępowania Marek P. przyjął od Tomasza Jegierskiego wymienioną kwotę zapewniając, że pieniądze te stanowią pożyczkę przeznaczoną na statutowe potrzeby Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”. Na potwierdzenie powyższego Marek P. przekazał Tomaszowi Jegierskiemu wypełniony bez wiedzy i niezgodnie z wolą Kornela Morawieckiego blankiet opatrzony podpisem i pieczęcią Kornela Morawieckiego jako Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca” i pieczęcią tego Stowarzyszenia, potwierdzający odebranie kwoty rzekomej pożyczki w gotówce.

Markowi P. zarzucono, że nie miał zamiaru dokonać zwrotu pożyczki i wykorzystał wyłudzone w ten sposób pieniądze na własne potrzeby.

Informacji o dalszych czynnościach procesowych - przeprowadzanych i planowanych w tej sprawie, na obecnym etapie śledztwa Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nie udziela.