• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Wykonanie czynności procesowych z udziałem podejrzanego Marka M. o popełnienie przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości warszawskich

W dniu 22 sierpnia 2018 w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu wykonano czynności procesowe z udziałem podejrzanego Marka M. oraz jego obrońcy.

Podejrzanemu ogłoszono postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz został on przesłuchany na tę okoliczność. Marek M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia.

Obecnie trwa analiza materiału dowodowego zgromadzonego w ramach śledztwa, gdzie podejrzanym jest Marek M., a także analiza złożonych przez niego wyjaśnień, w celu podjęcia decyzji odnośnie zastosowania wobec wyżej wymienionego środków zapobiegawczych, względnie wystąpienia do właściwego Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta jutro – 23 sierpnia 2018 r., w godzinach porannych