• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Trzy osoby zatrzymane w sprawie dot. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Skierowano wniosek o areszt.

W dniu 3 kwietnia 2019r. , na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie zatrzymali kolejne trzy osoby: Jerzego S. i Andrzeja D. oraz podejrzanego Krzysztof R. - do sprawy dotyczącej reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w której w ubiegłym miesiącu tymczasowo aresztowany został podejrzany Mirosław B.

Po przewiezieniu wymienionych do siedziby wrocławskiej prokuratury regionalnej prokurator przedstawił Jerzemu S. oraz Andrzejowi D. zarzuty  podejmowania działań mających na celu udaremnienie i utrudnienie toczącego się postępowania przygotowawczego o sygn. RP I Ds. 38.2016. Jerzy S. usłyszał także zarzut składania fałszywych zeznań.

Krzysztof R. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, w związku z uzyskaniem nowych dowodów i ustaleniem nowych faktów, z których wynika, że podejrzany w sposób bezprawny utrudniał prowadzone przeciwko niemu postępowanie.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokurator zdecydował o skierowaniu do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosku o zastosowanie wobec Krzysztofa R. oraz Andrzeja D. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Wobec podejrzanego Jerzego S. zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20 000,00zł, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.