• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Szef grupy wraz z prezesem spółki paliwowej oskarżeni o uszczuplenia podatkowe na kwotę 24 milionów złotych

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia dotyczący działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej  uszczupleń podatkowych w związku z obrotem paliwami  płynnymi.

Aktem oskarżenia objętych zostało siedem osób, którym zarzucono popełnienie łącznie trzydziestu ośmiu przestępstw karnych i karno - skarbowych.                                   

Wszystkim oskarżonym zarzucono działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez Artura T., która w okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2014 roku  zajmowała się popełnianiem  przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, dokumentom oraz przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu uszczupleń należności  podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w podatku akcyzowym. Wiązało się to  z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, podrabiania dokumentów oraz podejmowaniem czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełnionych czynów zabronionych, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa.

W związku z działaniem tej zorganizowanej grupy przestępczej zostały uszczuplone i narażone na uszczuplenie należności  podatkowe Skarbu Państwa w  podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług w kwocie łącznej opiewającej na blisko 24 miliony zł.

Oskarżeni  działający w ramach grupy przestępczej mieli opracowane dwa  modele  działania, pozwalające im dokonywać uszczupleń podatkowych w związku z obrotem paliwami płynnymi. 

Pierwszy polegał na tym, że członkowie grupy przestępczej sprowadzali  z Niemiec  olej smarowy w ramach wewnątrzwspólnotowej procedury nabycia towarów, który następnie był sprzedawany w Polsce różnym nabywcom jako olej napędowy na podstawie poświadczających nieprawdę, bądź podrobionych faktur VAT, wystawionych w imieniu kontrolowanych przez nich spółek prawa handlowego, bez opłacania należnego podatku od towarów i usług oraz  podatku akcyzowego.

Drugim modelem działania grupy było sprowadzanie z Niemiec oleju napędowego, nabywanego w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru przez spółki prawa handlowego kontrolowane przez członków grupy przestępczej, które następnie sprzedawały go bez uiszczenia należnego podatku od towarów i usług kolejnym podmiotom, które pozorując normalny obrót gospodarczy finalnie  dostarczały go firmie z branży paliwowej, która prowadziła jego detaliczną dystrybucję.

Aktem oskarżenia objęto prezesa tejże spółki paliwowej, który w zamian za dystrybucję nieopodatkowanego paliwa otrzymywał od szefa grupy dodatkowe pieniądze - jako swego rodzaju prowizja.

Wykrycie  przestępstw oraz zebranie materiału dowodowego potrzebnego do skierowania aktu oskarżenia możliwe było dzięki skoordynowanej pracy funkcjonariuszy CBŚP Zarządu we Wrocławiu oraz organów  administracji skarbowej.