• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator złożył zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2018r.

W dniu 19 kwietnia 2018r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpoznawał wniosek prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o dalsze stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Jakuba R. - byłego Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy.

Sąd przedłużył stosowanie tego środka na okres dalszych trzech miesięcy, z zastrzeżeniem, że ulegnie on zmianie z chwilą wpłaty przez podejrzanego Jakuba R. do dnia 20 maja 2018r. kwoty 2 000 000,00 zł - tytułem poręczenia majątkowego.

Prokurator nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i skorzystał z przysługującego mu prawa do złożenia zażalenia, w którym zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w części dotyczącej zastosowania poręczenia majątkowego, do czasu rozpoznania środka odwoławczego.

W dniu 20 kwietnia 2018r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił wniosek prokuratora i postanowił o wstrzymaniu wykonania postanowienia z dnia 19 kwietnia 2018r. w części dotyczącej zastosowania poręczenia majątkowego - do czasu rozpoznania zażalenia.

Termin rozpoznania zażalenia nie został wyznaczony.