• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną w sprawie Huty Miedzi Głogów

W dniu 02 lipca 2018r. prokurator zaskarżył skargą kasacyjną wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018r., mocą którego oddalono skargę Stowarzyszenia Samoobrona Ekologiczna Rolników „Pronatura” z siedzibą w Głogowie na decyzję Ministra Środowiska z 2017r. o utrzymaniu w mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, zamieniającej pozwolenie zintegrowane dla KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie funkcjonowania Huty Miedzi Głogów.

Prokurator nie zgodził się z przyjętym przez Sąd administracyjny stanowiskiem, że oddziaływanie nowych instalacji  tj. pieca prażalniczego, węzła rezerwowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażać życiu albo zdrowiu ludzi.

W złożonym środku prawnym prokurator podniósł naruszenie przepisów prawa - tak procesowego jak i materialnego.

Wskazał m. in. na nieuzasadnione przyjęcie przez Sąd, że eksploatacja nowych instalacji i urządzeń objętych zintegrowanym zezwoleniem nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych jak również pogorszenia stanu środowiska oraz zagrożenia dla ludzi, podczas gdy od kilku lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odnotowuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych dla zdrowia w postaci arsenu.

Przekroczony w 2017r. poziom arsenu w powietrzu o 504% jest niepodważalnym dowodem, że standard jakości środowiska faktycznie nie jest dochowany.

Interes społeczny wymaga, by w postępowaniu administracyjnym zostały wyjaśnione w sposób dogłębny wszelkie budzące wątpliwości kwestie.

Istotne jest, by warunki funkcjonowania nowych instalacji huty dostosowane zostały do wymagań środowiskowych.

Złożoną skargą kasacyjną prokurator domaga się uchylenia zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018r. i przekazania w/w sądowi sprawy do ponownego rozpoznania.