• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko osobom wprowadzającym do obrotu fikcyjne faktury VAT, które to czyny po zmianie prawa stanowią zbrodnię

 

Prokuratura  Regionalna we Wrocławiu Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej skierowała w sprawie RP II Ds. 20.2017 do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko:

Danielowi W. oskarżonemu o:

czyny   z art. 56 § 1 k.k.s. z art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 273 k.k. z art. 271 § 1 i 3 k.k., i art. i art. 271a § 1 i 2 k.k. i szereg innych

oraz przeciwko Dariuszowi Z. oskarżonemu o:

czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z  art. 56 § 1 k.k.s, z art. 270a § 1 i 2  k.k i szereg innych

 

Mechanizm przestępstw polegał na wystawianiu przez Dariusza Z. poświadczających nieprawdę faktur VAT co do sprzedaży towarów i wykonania usług na rzecz firmy Daniela W., a następnie przedmiotowe faktury były wprowadzane do księgowości i służyły do pomniejszenia należnego podatku VAT o podatek naliczony, wykazany w tych fakturach, jak również służyły do zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o wartość nabytych towarów i usług, które w rzeczywistości nie miały miejsca.                                                                                                                                                                                                        Zarzucane oskarżonym czyny obejmują czasookres od września 2014 r. do czerwca 2017r.

W toku śledztwa zabezpieczono 217 faktur VAT o wartości brutto blisko 8 milionów zł. W wyniku posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w łącznej wysokości ponad  3 miliony zł.

Wartym podkreślenia jest, iż w związku z wejściem w życie z dniem 01 marca 2017r. ustawy z dnia 10 lutego 2017r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017r. poz.244), która dodała między innymi do kodeksu karnego art. 270a k.k. i art. 271a k.k., zachowania podejrzanych Daniela W.  i Dariusza Z.  za okres po 01 marca 2017 r. zakwalifikowano na podstawie wskazanych przepisów.

W toku śledztwa Daniel W. dokonał korekty deklaracji skarbowych oraz wpłacił do właściwego urzędu skarbowego całość uszczuplonych należności publicznoprawnych wraz z odsetkami.

Na fakt wpłaty uszczuplonych należności podatkowych niewątpliwie wpływ miały zmiany przepisów kodeksu karnego w zakresie wystawienia i posługiwania się fakturami poświadczającymi nieprawdę, a w tym zaostrzenie karalności za tego rodzaju przestępstwa, przy jednoczesnej możliwości - przy zwrocie osiągniętej z popełnienia przestępstwa korzyści majątkowej w całości lub w istotnej części, zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary.