• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Nowe zarzuty dla warszawskiego przedsiębiorcy Mirosława B.

W dniu 26 lutego 2019r. zatrzymany został na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, warszawski przedsiębiorca i nabywca roszczeń Mirosław B.

Czynności te są związane z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu postępowaniem  przygotowawczym o sygn. RP I Ds. 38.2016, dotyczącym m. in. nieprawidłowości w reprywatyzacji nieruchomości warszawskich o adresach: ul. Mokotowska 40, Emilii Plater 15, Mokotowska 63.

Po dokonaniu zatrzymania i przewiezieniu zatrzymanego do wrocławskiej siedziby Prokuratury Regionalnej Mirosławowi B. przedstawiono postanowienie o uzupełnieniu dotychczasowych zarzutów i przedstawieniu zarzutów.

Postanowienie obejmuje dwa czyny o charakterze korupcyjnym oraz jeden czyn o charakterze urzędniczym.

Prokuratura zarzuca mu:

- że udzielił Jakubowi R. – ówczesnemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy korzyści majątkowej znacznej wartości, w kwocie 2 000 000,00 zł, w zamian za wydanie przez Jakuba R. korzystnej dla siebie decyzji administracyjnej o ustanowieniu w trybie art. 7 w/w dekretu użytkowania wieczystego do zabudowanego gruntu położonego przy ul. Mokotowskiej 63,

tj. o czyn z art. 229 § 4 k.k.

- że obiecał a następnie udzielił Jackowi W. zatrudnionemu na stanowisku Głównego Specjalisty ds. nieruchomości w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy korzyści majątkowej w łącznej kwocie 30.000,00 zł, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa, polegające na prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15, wiedząc że roszczenia o ustanowienie tych praw były niezasadne, albowiem postępowania w tym trybie co do tych samych nieruchomości zostały już ostatecznie zakończone orzeczeniami administracyjnymi,

tj. o czyn z art. 229 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

- że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, związanymi zawodowo z Urzędem m. st. Warszawy, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uzyskania w sposób niezgodny z prawem prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15,  współdziałał przy popełnieniu przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy czynów zabronionych polegających na nie dopełnieniu obowiązków i przekroczeniu swoich uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wymienionego w postaci prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15,

tj. o czyn z art. 21 § 2 kk w zw. z art. 231 § 2 kk w zw. z art. 12 §1 kk.