• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Narada roczna z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda

W dniu 07 marca 2018r. odbyła się w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zorganizowana przez kierownictwo Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu narada roczna z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, naczelników wydziałów i prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, prokuratorów okręgowych oraz prokuratorów rejonowych podległych jednostek.

Tematem narady było omówienie wyników pracy osiągniętych w 2018r. przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w regionie wrocławskim.

Naradę otworzył swoim wystąpieniem Prokurator Regionalny we Wrocławiu Artur Rogowski.

W dalszej kolejności głos zabrali prokuratorzy okręgowi, którzy przedstawili wyniki osiągnięte na poziomach kierowanych przez nich jednostek oraz główne problemy, z którymi na codzień się spotykają.

Po krótkiej przerwie wystąpili Zastępcy Prokuratora Regionalnego - prok. Jerzy Duplaga i prok. Ireneusz Czopek.

Jerzy Duplaga przedstawił wyniki statystyczne pracy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i podległych jej jednostek na tle innych jednostek regionalnych kraju.

Prokurator Ireneusz Czopek w swoim wystąpieniu skupił się na działalności wydziałów śledczych Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przedstawiając po krótce najbardziej spektakularne i pozostające w zainteresowaniu mediów sprawy karne prowadzone w jednostce.

Wyniki działalności prokuratur na szczeblu postępowania sądowego omówiła Naczelnik Wydziału Sądowego Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu - prok. Beata Lorenc - Kociubińska.

Naradę zakończyło wystąpienie Zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Roberta Hernanda, który podziękował wszystkim prokuratorom za sumienną pracę i osiągnięte wyniki w 2018r.