• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Komunikat Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu dotyczący publikacji „Rzeczpospolitej” pt. „Czy stracimy Chmielną”

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu informuje, że nieprawdziwa jest hipoteza tekstu pt. „Czy stracimy Chmielną” zamieszczonego w „Rzeczpospolitej” z 22 czerwca 2020r., zgodnie z którą w sprawie przeciwko Jakubowi R. dotyczącej reprywatyzacji działki przy ulicy Chmielnej 70 w Warszawie pojawiły się okoliczności, które poddają pod wątpliwość zasadność podtrzymywania aktu oskarżenia przeciwko Jakubowi R. Tym samym nieprawdziwa jest również hipoteza tekstu dotycząca rzekomej konieczności powrotu działki przy Chmielnej 70 do kupców roszczeń.

Autorki tekstu wskazują, że Jakub R. otrzymał odpowiedź od Ministerstwa Imigracji i Integracji Królestwa Danii, z której wynika, że pierwotny właściciel nieruchomości przy Chmielnej 70 nie był Duńczykiem.

Chodzi o Jana Henryka Holgera Martina. Mężczyzna zmarł w latach 50. w Danii. Spadkobiercy pana Martina odsprzedali swoje roszczenia do działki polskim kupcom roszczeń. Jakub R. jako wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu podjął decyzję o reprywatyzacji działki i przekazania jej handlarzom roszczeń. Decyzja ta została uznana przez prokuraturę za bezprawną, ponieważ Jan Henryk Holger Martin – jako Duńczyk – uzyskał odszkodowanie w wysokości 37 tys. koron duńskich z tytułu układu indemnizacyjnego zawartego między Polską a Danią (tj. umowy międzynarodowej dotyczącej rekompensat za mienie utracone przez cudzoziemców wskutek nacjonalizacji lub wywłaszczenia w Polsce).

Według autorek publikacji rzekomy brak obywatelstwa duńskiego Jana Henryka Holgera Martina oznacza, że nie mógł on korzystać z układu indemnizacyjnego, a tym samym decyzja Jakuba R. nie była bezprawna.

Argumentacja ta jest niezgodna z ustalonymi faktami, ponieważ Jan Henryk Holger Martin w postępowaniu indemnizacyjnym uzyskał pomoc konsularną od Danii, co jest jednoznaczne z uznaniem go za obywatela duńskiego. W postępowaniu karnym ustalono również, że posługiwał się dwoma duńskimi dokumentami tożsamości: paszportem oraz dowodem osobistym.

Dodatkowo obywatelstwo duńskie pana Martina zostało potwierdzone w toku postępowania, które toczyło się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, który wyrokiem z 14 czerwca 2018r. oddalił skargę handlarzy roszczeń na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016r. w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa działki przy ulicy Chmielnej 70.

Wbrew informacji podanej przez „Rzeczpospolitą”, Urząd Miasta st. Warszawy wiedział o przyznaniu panu Martinowi rekompensaty jeszcze przed 2016 r., czyli przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej.

Poza oskarżeniem o niezgodne z prawem podjęcie decyzji w zakresie wskazanej działki, Jakub R. został także oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowych w łącznej kwocie ponad 47 mln złotych za wydane decyzje reprywatyzacyjne, w tym 31 mln złotych za decyzję w sprawie działki przy ulicy Chmielnej 70, a nie – jak podał dziennik – 2,5 mln zł.