• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejny akt oskarżenia w sprawie dotyczącej warszawskiej reprywatyzacji.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie kolejny – siódmy akt oskarżania w sprawie o sygn. RP I Ds 25.2019 dotyczącej tzw. reprywatyzacji nieruchomości na terenie m.st. Warszawy.

Aktem oskarżenia został objęty Andrzej D., którego oskarżono o dwa przestępstwa kwalifikowane z art. 239 § 1 k.k. w związku z art. 12 § 1 k.k.

Wymienionemu zarzuca się, że podjął w okresie pomiędzy październikiem 2018 roku do marcem 2019 roku szereg działań mających na celu udzielenie Mirosławowi B. i Krzysztofowi R. (ówczesnym podejrzanym w sprawie RP I Ds 38.2016) pomocy w uniknięciu przez nich odpowiedzialności karnej, zmierzając swoim zachowaniem do udaremnienia lub utrudnienia postępowania karnego nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Mirosława B. – warszawskiego przedsiębiorcę i nabywcę roszczeń do nieruchomości warszawskich oskarżono o udzielenie Jakubowi R. – ówczesnemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy), korzyści majątkowej znacznej wartości, w kwocie 2 000 000,00 zł, w zamian za wydanie korzystnej decyzji administracyjnej dot. nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 63 oraz  o to, że obiecał, a następnie udzielił Jackowi W., urzędnikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku Głównego Specjalisty Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, w związku z pełnieniem przez niego w/w funkcji publicznej, korzyści majątkowej w łącznej kwocie 30 000 zł, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa, polegające na prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15, oraz o to, że działał wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami Urzędu m. st. Warszawy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, w celu osiągniecia korzyści majątkowej w postaci prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 40 oraz Emilii Plater 15.

Krzysztof R. – jest podejrzany w śledztwie o sygn. akt RP I Ds 38.2016, były Kierownik Działu Nieruchomości Dekretowych Skarbu Państwa zatrudniony w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, któremu zarzucano przyjęcie korzyści majątkowej znacznej wartości, w łącznej wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł, w zamian za przychylność i pozytywne rozpoznawanie wniosków składanych na podstawie art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Garwolińskiej 11, Borzymowskiej, Wolskiej nr 99, 101, 103, Piaseczyńskiej 32 oraz innych, to jest o czyn z art. 228 § 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.