• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejna osoba z zatrzymanych w sprawie warszawskiej reprywatyzacji usłyszała zarzuty

Kontynuując czynności procesowe, w związku z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy CBA kolejnych osób w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, prokurator przedstawił zarzuty drugiemu z zatrzymanych - warszawskiemu przedsiębiorcy.

Wymieniony usłyszał zarzut popełnienia czynu z art. 229 § 1 k.k., polegającego na  udzieleniu urzędnikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami korzyści majątkowych w gotówce, w kwocie 20.000,00 zł, w zamian za przychylność i pozytywne rozpoznawanie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Młynarskiej 48 na rzecz nabywcy roszczeń dekretowych.

Wobec wymienionego prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: poręcznie majątkowe w kwocie 100 000,00zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się ze świadkami.