• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Dalsze zatrzymania w sprawie reprywatyzacji warszawskich gruntów

W dniu 21 sierpnia 2018 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, funkcjonariusze CBA Delegatura w Warszawie zatrzymali Marka M. w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Dynasy 4, Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec dz. Nr 2. 

Zatrzymany jest podejrzany o popełnienie przestępstwa przywłaszczenie praw majątkowych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec o łącznej wartości nie mniejszej niż 11.500.000 złotych oraz przestępstw oszustw na szkodę dwóch pokrzywdzonych w związku z nabyciem praw i roszczeń do nieruchomości położonej przy ul. Dynasy 4 w Warszawie, na kwotę łączną nie mniejszą niż 1.100.000 złotych na szkodę każdego z pokrzywdzonych, to jest o przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. 

Po doprowadzeniu zatrzymanego do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosił mu postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz przesłucha na tę okoliczność. 

Przestępstwa zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator podejmie decyzję o ewentualnym zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych, w tym o ewentualnym wystąpieniu do Sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.