• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Dalsze zarzuty w śledztwie dot. Gant Development S.A.

W toku nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu śledztwa o sygn. RP I Ds. 12.2016 dot. Gant Development S.A. prokurator przedstawił zarzuty kolejnym podejrzanym.

M.K. i J.K. usłyszeli zarzut wyrządzenia spółce  Gant PM Sp. z o.o. 7 s.k.a. działającej następnie  pod firmą ZJ Nieruchomości Sp. z o.o.  7 s.k.a., a następnie pod firmą PMM3 Sp. z o.o.  7 s.k.a. szkody majątkowej  w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości  nie mniejszej niż odpowiednio 10.377.657,05zł oraz 8.072.372,00zł, w ramach w zorganizowanej grupy przestępczej. 

Podejrzani pełniąc w stosownych okresach funkcję prezesów zarządów spółek będących  komplementariuszem   spółki PMM3 Sp. z o.o.  7 s.k.a.,  pełniącej rolę  pośrednika w transferach aktywów finansowych podmiotów celowych w ramach Grupy Kapitałowej Gant,  doprowadzili do przekazania środków pieniężnych w wysokości  odpowiednio 10.377.657,05  zł oraz  8.072.372,00  zł  pozyskanych z rynku kapitałowego w wyniku emisji akcji i obligacji Gant Development S.A. oraz emisji akcji Budopol - Wrocław S.A., jak i pochodzących z udzielonych spółkom celowym kredytów, sprzedaży i najmu przez nie lokali - ze szkodą dla  Gant Development S.A. oraz spółek celowych przekazujących jej środki pieniężne, na rachunki bankowe innych podmiotów - beneficjentów, nie zapewniając w zamian dla pokrzywdzonej Gant PM Sp. z o.o. 7 s.k.a.  ekwiwalentnych świadczeń  wzajemnych.

Wobec w/w podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazem wydania paszportu.

W toku śledztwa, w okresie od dnia 22.05.2020r. do dnia 28.05.2020r., dwunastu dotychczasowym podejrzanym przedstawiono uzupełniające zarzuty obejmujące wyrządzenie spółce  Gant PM Sp. z o.o. 7 s.k.a., działającej następnie  pod firmą ZJ Nieruchomości Sp. z o.o. 7 s.k.a. szkody majątkowej  w wielkich rozmiarach  w wysokości od przeszło 7 mln zł do przeszło 283 mln zł.

W związku z ogłoszeniem uzupełniających zarzutów nie zmieniono dotychczas stosowanych wobec tych podejrzanych wolnościowych środków zapobiegawczych.

Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało 27 osób.