• Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia wobec szefa zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT w kwocie ponad 80 milionów złotych.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom - członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej, której celem było dokonanie uszczupleń należności podatkowych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Jedną z osób objętych altem oskarżenia jest osoba, która założyła a następnie kierowała przedmiotową grupą. Oskarżony posiada obywatelstwo niemieckie oraz status rezydenta w Szwajcarii.

Aktem oskarżenia objęto działalność grupy mającą miejsce od stycznia 2015 roku do czerwca 2016 roku. Jak wynika z ustaleń, grupa działała m. in. na terenie Legnicy i Poznania. Kierował nią Paul. G. W wyniku jej działalności doszło do uszczuplenia należność publicznoprawnych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towaru i usług w wysokości nie mniejszej niż 80 685 080,00 zł.

Przed skierowaniem aktu oskarżenia prokurator w następstwie szeroko prowadzonych działań zabezpieczył środki pieniężne należące do kierującego grupą, zdeponowane na rachunku bankowym w Czechach w wysokości blisko 4 milionów EURO.