• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia w sprawie błędu w sztuce medycznej

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego w Jaworze akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Jaworskiego Centrum Medycznego o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Oskarżonemu zarzucono, że w 2015r. pełniąc funkcję lekarza dyżurnego na Oddziale Wewnętrznym Jaworskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. i będąc z tego tytułu zobowiązanym do opieki nad pacjentem szpitala, po przeprowadzeniu u pokrzywdzonej badania lekarskiego, pomiarze ciśnienia tętniczego krwi, wykonaniu badania elektrokardiograficznego serca i rozpoznaniu ostrego zespołu wieńcowego - czyli incydentu ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego, zaniechał wezwania transportu sanitarnego dla pokrzywdzonej do wskazanej jednostki specjalistycznej. Diagnozując tą jednostkę chorobową oskarżony polecił wezwanie załogi pogotowia ratunkowego we własnym zakresie rodzinie pacjentki i zezwolił pokrzywdzonej, wymagającej unieruchomienia na łóżku transportowym i natychmiastowego transportu na oddział jednostki medycznej o wyższej referencyjności, na opuszczenie szpitala i samodzielne poruszanie się, dynamizując potencjalne zagrożenie życia wynikające ze stwierdzonego stanu zdrowia, narażając tym samym pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.                                                                                          

W konsekwencji przyjęto w akcie oskarżenia, że oskarżony swoim działaniem doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonej wskutek niewydolności krążeniowo - oddechowej spowodowanej, ostrym niedokrwieniem mięśnia sercowego,

Za czyn ten grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.