• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia przeciwko osobom biorącym udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem kredytów i odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia pojazdów

W grudnia 2019r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia, którym objęto 45 osób oskarżonych m. in. wyłudzanie kredytów na zakup pojazdów oraz pozyskiwanie środków finansowych z tytułu nienależnych odszkodowań.

W toku postepowania ustalono, że na terenie Wrocławia i innych miejscowości województwa dolnośląskiego w okresie od marca 2007r. do grudnia 2016r.  działała grupa osób zajmująca się wyłudzaniem kredytów i odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia pojazdów.

Wiodącą rolę w procederze nielegalnego pozyskiwania środków z tytułu odszkodowań za tzw. „ustawione" kolizje pełnił oskarżony Maciej K. Wymieniony dokonywał zakupu samochodów, głównie marki Mercedes w luksusowych wersjach, które w wielu przypadkach były po tzw. szkodach całkowitych na terenie Polski i zagranicy, a następnie pojazdy te odbudowywał i po zarejestrowaniu, poprzez wielokrotną sprzedaż osobom pełniącym rolę figurantów, które w niniejszym postępowaniu mają status oskarżonych, podnosił ich wartość.

W ramach organizowania procederu oskarżony  Maciej K. wykorzystywał różne sposobności „ustawienia” kolizji poprzez pozyskiwanie do udziału w nich różnych osób poznanych ad hoc, jak również swoich znajomych, z którymi łączyły go różnego rodzaju więzi towarzyskie, czy zawodowe, a także członków rodziny. On też podejmował decyzje w zakresie działań podejmowanych w celu uzyskania środków z nienależnych odszkodowań, obmyślał przebieg poszczególnych zdarzeń, konfigurację pojazdów, jak również typował miejsca.

Niejednokrotnie pojazdy wykorzystane przez wymienionego były nabywane w stanie uszkodzonym uniemożliwiającym jazdę i nie pozwalającym na ich użytkowanie, a mimo to koszty nabycia były pokrywane przez banki, które przy udziale pośredników finansowych i ubezpieczeniowych były wprowadzane w błąd, co do ich stanu i wartości, jak również wkładu finansowego zaangażowanego w rzeczywistości przez kredytobiorcę. Wartość tych pojazdów była znacznie niższa niż wskazywana w dokumentach kredytowych, ale  poprzez ich sprzedaż w ramach kręgu znanych sobie osób była ona sztucznie podnoszona.

Działania oskarżonych miały charakter zorganizowany i dotyczyły różnych sfer związanych z procederem, począwszy od pozyskania z naruszeniem prawa, środków na zakup pojazdów wykorzystanych w działalności przestępczej, pozyskania osób rejestrujących te pojazdy na swoje dane, po zwerbowanie kolejnych osób, które zgodziły się na udział w fingowaniu zdarzeń stanowiących podstawę zgłoszenia szkody w towarzystwach ubezpieczeniowych. Finalnie doprowadziły do uzyskania znacznych środków wskutek wprowadzenia w błąd instytucji finansowych i ubezpieczeniowych na łączną kwotę ok. 4 milionów złotych.

Pięcioro spośród 45 oskarżonych wyraziło wolę dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k.